Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 287
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LOSARTAN AUROBINDO 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 1000
0206183 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 28
0208777 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 98
0208778 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 100
0208779 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 56
0208782 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 28
0208792 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 28
0235905 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 60
0244064 58/ 135/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 100
0235907 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 56
0235908 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 30
0235909 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 1000
0235910 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 30
0235911 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 90
0235912 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 28
0235913 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 98
0235914 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 100
0235915 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 56
0235916 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 30
0235917 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 1000
0235918 58/ 135/15-C     C09CA01 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09