Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 287
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LOSARTAN AUROBINDO 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 28
0208792 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 56
0208782 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 100
0208779 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 98
0208778 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 28
0208777 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 98
0208793 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 1000
0235918 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 30
0235919 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 60
0235920 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 28
0244049 58/ 134/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 98
0244050 58/ 134/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 100
0244051 58/ 134/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 56
0244052 58/ 134/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 30
0244053 58/ 134/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 1000
0244054 58/ 134/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 30
0244055 58/ 134/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROVITAS 50MG TBL FLM 90
0244056 58/ 134/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 28
0244057 58/ 135/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 98
0244058 58/ 135/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROVITAS 100MG TBL FLM 100
0244059 58/ 135/15-C losartanau.pdf losartanau.pdf C09CA01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09