Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 287
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LORISTA 50 50MG TBL FLM 28
0010604 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 56
0015403 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 50
0104949 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 98
0104950 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 250
0104951 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 14
0107770 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 20
0107771 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 10
0169119 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 15
0169120 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 30
0169121 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 60
0169122 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 90
0169123 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 100
0169124 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 112
0223100 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R
LOSARTAN AUROBINDO 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 30
0206182 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 1000
0206178 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 50MG TBL FLM 30
0206177 58/ 134/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 56
0208795 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 100
0208794 58/ 135/15-C     C09CA01 B
LOSARTAN AUROBINDO 100 MG POTAHOVANÉ TABLETY 100MG TBL FLM 1000
0206183 58/ 135/15-C     C09CA01 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09