Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 287
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 112
0220000 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 98
0107181 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 30
0125039 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 60
0125040 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 28
0107179 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 98
0107176 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 56
0107175 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 50
0107174 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 28
0107173 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 15
0107172 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 14
0107171 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 10
0107170 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 112
0223099 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 90
0169134 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 84
0169133 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 20
0169132 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 100
0125038 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 30
0125036 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 25 25MG TBL FLM 60
0125037 58/ 394/06-C lorista25.pdf lorista25.pdf C09CA01 R
LORISTA 50 50MG TBL FLM 84
0047610 58/ 116/02-C lorista50.pdf lorista50.pdf C09CA01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09