Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 287
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LORISTA 100 100MG TBL FLM 14
0107164 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 15
0107165 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 28
0107166 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 50
0107167 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 56
0107168 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 98
0107169 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 30
0125033 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 100 100MG TBL FLM 60
0125034 58/ 395/06-C lorista100.pdf lorista100.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 50
0107180 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 100
0125041 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 21
0107178 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 7
0107177 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 90
0169131 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 84
0169130 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 56
0169129 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 20
0169128 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 15
0169127 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 14
0169126 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 10
0169125 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R
LORISTA 12,5 12,5MG TBL FLM 250
0251039 58/ 393/06-C lorista125.pdf lorista125.pdf C09CA01 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09