Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 287
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SANGONA 50MG TBL FLM 60
0151528 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 84
0151529 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 90
0151530 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 98
0151531 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 100
0151532 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 50MG TBL FLM 250
0151533 58/ 482/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R
SANGONA 100MG TBL FLM 7
0151551 58/ 484/08-C sangona.pdf sangona.pdf C09CA01 R

‹‹ ‹ 10 11 12 13 14 15

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09