Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 284
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ARIONEX 50MG TBL FLM 14
0162467 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 15
0162468 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 10
0162466 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 7
0162465 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 98
0162464 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 56
0162463 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 50
0162462 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 28
0162461 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 21
0162460 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 280
0162459 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 210
0162458 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 50MG TBL FLM 100
0162457 58/ 204/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 100MG TBL FLM 280
0162481 58/ 205/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 100MG TBL FLM 210
0162480 58/ 205/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 100MG TBL FLM 100
0162479 58/ 205/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 100MG TBL FLM 98
0162478 58/ 205/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 100MG TBL FLM 56
0162477 58/ 205/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 100MG TBL FLM 50
0162476 58/ 205/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 100MG TBL FLM 28
0162475 58/ 205/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R
ARIONEX 100MG TBL FLM 21
0162474 58/ 205/07-C arionex.pdf arionex.pdf C09CA01 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10