Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 264
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RAMIZEK 10MG/10MG CPS DUR 90
0197247 58/ 381/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/10MG CPS DUR 32
0203924 58/ 381/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/10MG CPS DUR 60
0203925 58/ 381/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/10MG CPS DUR 91
0203926 58/ 381/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/10MG CPS DUR 96
0203927 58/ 381/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 5MG/5MG CPS DUR 28
0197232 58/ 378/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 5MG/5MG CPS DUR 30
0197233 58/ 378/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/10MG CPS DUR 98
0203928 58/ 381/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/10MG CPS DUR 100
0203929 58/ 381/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 32
0203930 58/ 379/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 60
0203931 58/ 379/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 91
0203932 58/ 379/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 96
0203933 58/ 379/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 98
0203934 58/ 379/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 100
0203935 58/ 379/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 32
0203942 58/ 380/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 60
0203943 58/ 380/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 91
0203944 58/ 380/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 96
0203945 58/ 380/14-C     C09BB07 B
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 98
0203946 58/ 380/14-C     C09BB07 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09