Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 264
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EGIRAMLON 10MG/5MG CPS DUR 60
0177285 58/ 840/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/5MG CPS DUR 90
0177286 58/ 840/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/10MG CPS DUR 28
0177287 58/ 839/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/10MG CPS DUR 100
0200411 58/ 839/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 5MG/5MG CPS DUR 20
0178575 58/ 361/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 5MG/5MG CPS DUR 90
0208482 58/ 361/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 5MG/5MG CPS DUR 50
0178577 58/ 361/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 5MG/5MG CPS DUR 100
0178578 58/ 361/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 10MG/5MG CPS DUR 20
0178579 58/ 362/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 10MG/5MG CPS DUR 30
0178580 58/ 362/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 10MG/5MG CPS DUR 50
0178581 58/ 362/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 10MG/5MG CPS DUR 100
0178582 58/ 362/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 5MG/10MG CPS DUR 20
0178583 58/ 363/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 5MG/10MG CPS DUR 30
0178584 58/ 363/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 5MG/10MG CPS DUR 50
0178585 58/ 363/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 5MG/10MG CPS DUR 100
0178586 58/ 363/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 10MG/10MG CPS DUR 20
0178587 58/ 364/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 10MG/10MG CPS DUR 30
0178588 58/ 364/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 10MG/10MG CPS DUR 50
0178589 58/ 364/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R
PIRAMIL COMBI 10MG/10MG CPS DUR 100
0178590 58/ 364/12-C piramilcom.pdf piramilcom.pdf C09BB07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. červenec 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09