Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 264
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TRITACE COMBI 2,5MG/5MG CPS DUR 96
0228968 58/ 333/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 2,5MG/5MG CPS DUR 98
0228969 58/ 333/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 2,5MG/5MG CPS DUR 100
0228970 58/ 333/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R
TRITACE COMBI 5MG/10MG CPS DUR 28
0228971 58/ 336/14-C tritacecom.pdf tritacecom.pdf C09BB07 R

‹‹ ‹ 9 10 11 12 13 14

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09