Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 264
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RAMOMARK 5MG/10MG CPS DUR 60
0197286 58/ 283/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 10MG/10MG CPS DUR 28
0197287 58/ 284/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 10MG/10MG CPS DUR 30
0197288 58/ 284/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 10MG/10MG CPS DUR 56
0197289 58/ 284/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 10MG/10MG CPS DUR 60
0197290 58/ 284/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/10MG CPS DUR 32
0203736 58/ 283/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/10MG CPS DUR 90
0203737 58/ 283/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/10MG CPS DUR 91
0203738 58/ 283/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/10MG CPS DUR 96
0203739 58/ 283/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/10MG CPS DUR 98
0203740 58/ 283/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/10MG CPS DUR 100
0203741 58/ 283/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/5MG CPS DUR 32
0203742 58/ 281/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/5MG CPS DUR 60
0203743 58/ 281/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/5MG CPS DUR 91
0203744 58/ 281/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/5MG CPS DUR 96
0203745 58/ 281/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/5MG CPS DUR 98
0203746 58/ 281/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 5MG/5MG CPS DUR 100
0203747 58/ 281/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 10MG/5MG CPS DUR 32
0203748 58/ 282/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 10MG/5MG CPS DUR 60
0203749 58/ 282/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R
RAMOMARK 10MG/5MG CPS DUR 91
0203750 58/ 282/14-C ramomark.pdf ramomark.pdf C09BB07 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 7. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09