Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 264
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EGIRAMLON 5MG/5MG CPS DUR 100
0200410 58/ 838/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/10MG CPS DUR 90
0177296 58/ 841/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/5MG CPS DUR 100
0200412 58/ 840/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/10MG CPS DUR 100
0200413 58/ 841/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/5MG CPS DUR 28
0177277 58/ 838/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/5MG CPS DUR 56
0177278 58/ 838/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/5MG CPS DUR 30
0177279 58/ 838/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/5MG CPS DUR 60
0177280 58/ 838/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/5MG CPS DUR 90
0177281 58/ 838/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/5MG CPS DUR 28
0177282 58/ 840/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/5MG CPS DUR 56
0177283 58/ 840/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/5MG CPS DUR 30
0177284 58/ 840/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/5MG CPS DUR 60
0177285 58/ 840/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/5MG CPS DUR 90
0177286 58/ 840/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/10MG CPS DUR 28
0177287 58/ 839/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/10MG CPS DUR 56
0177288 58/ 839/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/10MG CPS DUR 30
0177289 58/ 839/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/10MG CPS DUR 60
0177290 58/ 839/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 5MG/10MG CPS DUR 90
0177291 58/ 839/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R
EGIRAMLON 10MG/10MG CPS DUR 28
0177292 58/ 841/11-C egiramlon.pdf egiramlon.pdf C09BB07 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 26. říjen 2021 v 01:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09