Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 255
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLESSA 8MG/10MG TBL NOB 10
0170685 58/ 677/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/10MG TBL NOB 90
0187595 58/ 677/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/10MG TBL NOB 20
0170687 58/ 677/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/10MG TBL NOB 28
0170688 58/ 677/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/10MG TBL NOB 30
0170689 58/ 677/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/10MG TBL NOB 50
0170690 58/ 677/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/10MG TBL NOB 60
0170691 58/ 677/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 8MG/10MG TBL NOB 100
0170692 58/ 677/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/5MG TBL NOB 5
0170653 58/ 674/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/5MG TBL NOB 7
0170654 58/ 674/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/5MG TBL NOB 10
0170655 58/ 674/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/5MG TBL NOB 14
0170656 58/ 674/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/5MG TBL NOB 20
0170657 58/ 674/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/5MG TBL NOB 28
0170658 58/ 674/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/5MG TBL NOB 30
0170659 58/ 674/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/5MG TBL NOB 50
0170660 58/ 674/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/5MG TBL NOB 60
0170661 58/ 674/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/5MG TBL NOB 100
0170662 58/ 674/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 5
0170663 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R
AMLESSA 4MG/10MG TBL NOB 7
0170664 58/ 675/11-C amlessa.pdf amlessa.pdf C09BB04 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09