Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACCUZIDE 20MG/12,5MG TBL FLM 30
0064788 58/ 560/00-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 10MG/12,5MG TBL FLM 100
0076710 58/1079/94-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 10MG/12,5MG TBL FLM 10
0095254 58/1079/94-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 10MG/12,5MG TBL FLM 30
0076708 58/1079/94-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 20MG/12,5MG TBL FLM 50
0064789 58/ 560/00-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 20MG/12,5MG TBL FLM 100
0064790 58/ 560/00-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R
ACCUZIDE 10MG/12,5MG TBL FLM 50
0076709 58/1079/94-C accuzide.pdf accuzide.pdf C09BA06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09