Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 22
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GOPTEN 2MG CPS DUR 98
0234730 58/ 067/95-B/C gopten.pdf gopten.pdf C09AA10 R
GOPTEN 4MG CPS DUR 98
0234735 58/ 001/05-C gopten.pdf gopten.pdf C09AA10 R
GOPTEN 2 MG 2MG CPS DUR 28
0215914 58/ 067/95-B/C     C09AA10 B
GOPTEN 2 MG 2MG CPS DUR 14
0215915 58/ 067/95-B/C     C09AA10 B
GOPTEN 2 MG 2MG CPS DUR 20
0215916 58/ 067/95-B/C     C09AA10 B
GOPTEN 2 MG 2MG CPS DUR 98
0215917 58/ 067/95-B/C     C09AA10 B
GOPTEN 2 MG 2MG CPS DUR 84
0215918 58/ 067/95-B/C     C09AA10 B
GOPTEN 4 MG 4MG CPS DUR 14
0215919 58/ 001/05-C     C09AA10 B
GOPTEN 4 MG 4MG CPS DUR 28
0215920 58/ 001/05-C     C09AA10 B
GOPTEN 4 MG 4MG CPS DUR 56
0215921 58/ 001/05-C     C09AA10 B
GOPTEN 4 MG 4MG CPS DUR 98
0215922 58/ 001/05-C     C09AA10 B
GOPTEN 2MG CPS DUR 20
0234729 58/ 067/95-B/C gopten.pdf gopten.pdf C09AA10 R
GOPTEN 2MG CPS DUR 14
0234728 58/ 067/95-B/C gopten.pdf gopten.pdf C09AA10 R
GOPTEN 2MG CPS DUR 28
0234727 58/ 067/95-B/C gopten.pdf gopten.pdf C09AA10 R
GOPTEN 4MG CPS DUR 28
0234733 58/ 001/05-C gopten.pdf gopten.pdf C09AA10 R
GOPTEN 4MG CPS DUR 56
0234734 58/ 001/05-C gopten.pdf gopten.pdf C09AA10 R
GOPTEN 2MG CPS DUR 84
0234731 58/ 067/95-B/C gopten.pdf gopten.pdf C09AA10 R
GOPTEN 4MG CPS DUR 14
0234732 58/ 001/05-C gopten.pdf gopten.pdf C09AA10 R
GOPTEN 0,5MG CPS DUR 20
0234723 58/ 067/95-A/C gopten.pdf gopten.pdf C09AA10 R
GOPTEN 0,5MG CPS DUR 28
0234726 58/ 067/95-A/C gopten.pdf gopten.pdf C09AA10 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09