Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 10
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACCUPRO 5MG TBL FLM 50
0094962 58/ 312/91-A/C accupro.pdf accupro.pdf C09AA06 R
ACCUPRO 20MG TBL FLM 30
0094960 58/ 312/91-C/C accupro.pdf accupro.pdf C09AA06 R
ACCUPRO 10MG TBL FLM 30
0094959 58/ 312/91-B/C accupro.pdf accupro.pdf C09AA06 R
ACCUPRO 5MG TBL FLM 30
0094958 58/ 312/91-A/C accupro.pdf accupro.pdf C09AA06 R
ACCUPRO 10MG TBL FLM 100
0094967 58/ 312/91-B/C accupro.pdf accupro.pdf C09AA06 R
ACCUPRO 20MG TBL FLM 100
0094968 58/ 312/91-C/C accupro.pdf accupro.pdf C09AA06 R
ACCUPRO 10MG TBL FLM 50
0094963 58/ 312/91-B/C accupro.pdf accupro.pdf C09AA06 R
ACCUPRO 20MG TBL FLM 50
0094964 58/ 312/91-C/C accupro.pdf accupro.pdf C09AA06 R
ACCUPRO 5MG TBL FLM 100
0094966 58/ 312/91-A/C accupro.pdf accupro.pdf C09AA06 R
ACCUPRO 10MG TBL FLM 10
0098780 58/ 312/91-B/C accupro.pdf accupro.pdf C09AA06 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. říjen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. říjen 2021 v 01:09