Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 364
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACESIAL 10MG TBL NOB 20
0244876 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 28
0244877 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 30
0244878 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 42
0244879 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 50
0244880 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 98
0244881 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 10MG TBL NOB 100
0244882 58/ 134/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 10
0244883 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 14
0244884 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 20
0244885 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 28
0244886 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 30
0244887 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 42
0244888 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 50
0244889 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 98
0244890 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 2,5MG TBL NOB 100
0244891 58/ 132/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 5MG TBL NOB 10
0244892 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 5MG TBL NOB 14
0244893 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 5MG TBL NOB 20
0244894 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R
ACESIAL 5MG TBL NOB 28
0244895 58/ 133/05-C acesial.pdf acesial.pdf C09AA05 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. leden 2022 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11