Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 241
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLEPERIL 4MG TBL NOB 28
0138302 58/ 470/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
GLEPERIL 8MG TBL NOB 56
0138316 58/ 471/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
GLEPERIL 8MG TBL NOB 30
0138315 58/ 471/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
GLEPERIL 4MG TBL NOB 14
0138300 58/ 470/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
GLEPERIL 4MG TBL NOB 20
0138301 58/ 470/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
GLEPERIL 8MG TBL NOB 60
0138317 58/ 471/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
GLEPERIL 4MG TBL NOB 30
0138303 58/ 470/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
GLEPERIL 4MG TBL NOB 56
0138304 58/ 470/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
GLEPERIL 4MG TBL NOB 60
0138305 58/ 470/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
GLEPERIL 8MG TBL NOB 14
0138312 58/ 471/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
GLEPERIL 8MG TBL NOB 20
0138313 58/ 471/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
GLEPERIL 8MG TBL NOB 28
0138314 58/ 471/08-C gleperil.pdf gleperil.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 120
0137536 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 8MG TBL NOB 500
0137537 58/ 336/09-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 7
0110648 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 10
0110649 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 14
0110650 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 15
0110651 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 20
0110652 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R
PERINALON 2MG TBL NOB 28
0110653 58/ 199/08-C perinalon.pdf perinalon.pdf C09AA04 R

1 2 3 4 5 6 10 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14