Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 30 II
0158996 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 56 I
0158997 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 56 II
0158998 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 60 I
0158999 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 60 II
0159000 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 84 I
0159001 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 84 II
0159002 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 90 I
0159003 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 90 II
0159004 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 98 I
0159005 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 16MG/12,5MG TBL NOB 98 II
0159006 58/ 321/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 14 I
0159007 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 14 II
0159008 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 15 I
0159009 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 15 II
0159010 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 28 I
0159011 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 28 II
0159012 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 30 I
0159013 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 30 II
0159014 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 56 I
0159015 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14