Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6568
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ASBIMA 5MG/80MG TBL FLM 56
0214992 58/ 162/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 5MG/80MG TBL FLM 90
0214993 58/ 162/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 5MG/80MG TBL FLM 98
0214994 58/ 162/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 5MG/160MG TBL FLM 7
0214995 58/ 163/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 5MG/160MG TBL FLM 14
0214996 58/ 163/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 5MG/160MG TBL FLM 28
0214997 58/ 163/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 5MG/160MG TBL FLM 30
0214998 58/ 163/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 5MG/160MG TBL FLM 56
0214999 58/ 163/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 5MG/160MG TBL FLM 90
0215000 58/ 163/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 5MG/160MG TBL FLM 98
0215001 58/ 163/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 10MG/160MG TBL FLM 7
0215002 58/ 164/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 10MG/160MG TBL FLM 14
0215003 58/ 164/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 10MG/160MG TBL FLM 28
0215004 58/ 164/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 10MG/160MG TBL FLM 30
0215005 58/ 164/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 10MG/160MG TBL FLM 56
0215006 58/ 164/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA 5MG/80MG TBL FLM 7
0214988 58/ 162/16-C asbima.pdf asbima.pdf C09DB01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 90 III
0245380 58/ 358/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 98 III
0245381 58/ 358/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 14 I
0245382 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 28 I
0245383 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09