Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6511
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 98 II
0245404 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 28 III
0245405 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 30 III
0245406 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 90 III
0245407 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 98 III
0245408 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 14 I
0245343 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 28 I
0245344 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 30 I
0245345 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 90 I
0245346 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 98 I
0245347 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 14 II
0245348 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 28 II
0245349 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 30 II
0245350 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 90 II
0245351 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 98 II
0245352 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 14 III
0245353 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 28 III
0245354 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 30 III
0245355 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 90 III
0245356 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 98 III
0245357 58/ 356/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09