Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6511
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VALSAMTRIO 5MG/160MG/25MG TBL FLM 28 KAL
0242563 58/ 601/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 5MG/160MG/25MG TBL FLM 56 KAL
0242564 58/ 601/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 5MG/160MG/25MG TBL FLM 84 KAL
0242565 58/ 601/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 5MG/160MG/25MG TBL FLM 98 KAL
0242566 58/ 601/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 5MG/160MG/25MG TBL FLM 7X1 KAL
0242567 58/ 601/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 5MG/160MG/25MG TBL FLM 14X1 KAL
0242568 58/ 601/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 5MG/160MG/25MG TBL FLM 28X1 KAL
0242569 58/ 601/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 5MG/160MG/25MG TBL FLM 56X1 KAL
0242570 58/ 601/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 5MG/160MG/25MG TBL FLM 84X1 KAL
0242571 58/ 601/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 5MG/160MG/25MG TBL FLM 98X1 KAL
0242572 58/ 601/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/25MG TBL FLM 7 KAL
0242573 58/ 602/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/25MG TBL FLM 14 KAL
0242574 58/ 602/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/25MG TBL FLM 28 KAL
0242575 58/ 602/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/25MG TBL FLM 56 KAL
0242576 58/ 602/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/25MG TBL FLM 84 KAL
0242577 58/ 602/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/25MG TBL FLM 98 KAL
0242578 58/ 602/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/25MG TBL FLM 7X1 KAL
0242579 58/ 602/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/25MG TBL FLM 14X1 KAL
0242580 58/ 602/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/25MG TBL FLM 28X1 KAL
0242581 58/ 602/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R
VALSAMTRIO 10MG/160MG/25MG TBL FLM 56X1 KAL
0242582 58/ 602/17-C valsamtrio.pdf valsamtrio.pdf C09DX01 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 310 320 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09