Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6511
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 14
0221682 58/ 113/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 28
0221683 58/ 113/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 30
0221684 58/ 113/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 56
0221685 58/ 113/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 60
0221686 58/ 113/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 84
0221687 58/ 113/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 90
0221688 58/ 113/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN XANTIS 80MG TBL NOB 98
0221689 58/ 113/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN XANTIS 40MG TBL NOB 28
0221674 58/ 112/17-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 7
0147978 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 98(2X49)
0249218 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 14
0147980 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 20
0147981 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 28
0147982 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 30
0147983 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 50
0147984 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 56
0147985 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 60
0147986 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 84
0147987 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R
TELMISARTAN-RATIOPHARM 80MG TBL NOB 90
0147988 58/ 725/10-C telmisarta.pdf telmisarta.pdf C09CA07 R

‹‹ ‹ 100 200 210 220 230 240 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 260 270 280 290 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09