Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
EXFORGE 5MG/160MG TBL FLM 56X1
0029558 EU/1/06/370/028 exforge.pdf exforge.pdf C09DB01 R
EXFORGE 5MG/160MG TBL FLM 98X1
0029559 EU/1/06/370/029 exforge.pdf exforge.pdf C09DB01 R
EXFORGE 5MG/160MG TBL FLM 280X1
0029560 EU/1/06/370/030 exforge.pdf exforge.pdf C09DB01 R
EXFORGE 10MG/160MG TBL FLM 56X1
0029561 EU/1/06/370/031 exforge.pdf exforge.pdf C09DB01 R
EXFORGE 10MG/160MG TBL FLM 98X1
0029562 EU/1/06/370/032 exforge.pdf exforge.pdf C09DB01 R
EXFORGE 10MG/160MG TBL FLM 280X1
0029563 EU/1/06/370/033 exforge.pdf exforge.pdf C09DB01 R
EXFORGE 10MG/160MG TBL FLM 280(4X70)
0029494 EU/1/06/370/036 exforge.pdf exforge.pdf C09DB01 R
EXFORGE 5MG/80MG TBL FLM 280(20X14)
0168974 EU/1/06/370/037 exforge.pdf exforge.pdf C09DB01 R
EXFORGE 5MG/160MG TBL FLM 280(20X14)
0168975 EU/1/06/370/038 exforge.pdf exforge.pdf C09DB01 R
EXFORGE 10MG/160MG TBL FLM 280(20X14)
0168976 EU/1/06/370/039 exforge.pdf exforge.pdf C09DB01 R
EXFORGE HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 280(20X14)
0149798 EU/1/09/569/012 exforgehct.pdf exforgehct.pdf C09DX01 R
EXFORGE HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 280(4X70)X1
0149797 EU/1/09/569/011 exforgehct.pdf exforgehct.pdf C09DX01 R
EXFORGE HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 28
0149800 EU/1/09/569/014 exforgehct.pdf exforgehct.pdf C09DX01 R
EXFORGE HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 30
0149801 EU/1/09/569/015 exforgehct.pdf exforgehct.pdf C09DX01 R
EXFORGE HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 56
0149802 EU/1/09/569/016 exforgehct.pdf exforgehct.pdf C09DX01 R
EXFORGE HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 90
0149803 EU/1/09/569/017 exforgehct.pdf exforgehct.pdf C09DX01 R
EXFORGE HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 98
0149804 EU/1/09/569/018 exforgehct.pdf exforgehct.pdf C09DX01 R
EXFORGE HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 280
0149805 EU/1/09/569/019 exforgehct.pdf exforgehct.pdf C09DX01 R
EXFORGE HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 56X1
0149806 EU/1/09/569/020 exforgehct.pdf exforgehct.pdf C09DX01 R
EXFORGE HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 98X1
0149807 EU/1/09/569/021 exforgehct.pdf exforgehct.pdf C09DX01 R

‹‹ ‹ 40 50 60 70 80 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 100 110 120 130 140 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14