Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6513
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DAFIRO HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 280X1
0167146 EU/1/09/574/010 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 280X1(4X70)
0167147 EU/1/09/574/011 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 280(20X14)
0167148 EU/1/09/574/012 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 14
0167149 EU/1/09/574/013 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 28
0167150 EU/1/09/574/014 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 30
0167151 EU/1/09/574/015 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 56
0167152 EU/1/09/574/016 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 90
0167153 EU/1/09/574/017 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 98
0167154 EU/1/09/574/018 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 280
0167155 EU/1/09/574/019 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 56X1
0167156 EU/1/09/574/020 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 98X1
0167157 EU/1/09/574/021 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 280X1
0167158 EU/1/09/574/022 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 280X1(4X70)
0167159 EU/1/09/574/023 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 280(20X14)
0167160 EU/1/09/574/024 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 5MG/160MG/25MG TBL FLM 14
0167161 EU/1/09/574/025 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 5MG/160MG/25MG TBL FLM 28
0167162 EU/1/09/574/026 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 5MG/160MG/25MG TBL FLM 30
0167163 EU/1/09/574/027 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 5MG/160MG/25MG TBL FLM 56
0167164 EU/1/09/574/028 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R
DAFIRO HCT 5MG/160MG/25MG TBL FLM 90
0167165 EU/1/09/574/029 dafirohct.pdf dafirohct.pdf C09DX01 R

‹‹ ‹ 30 40 50 60 70 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 90 100 110 120 130 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09