Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CARZAP 8MG TBL NOB 28
0171539 58/ 745/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 8MG TBL NOB 30
0171540 58/ 745/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 8MG TBL NOB 56
0171541 58/ 745/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 8MG TBL NOB 70
0171542 58/ 745/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 8MG TBL NOB 90
0171543 58/ 745/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 8MG TBL NOB 98
0171544 58/ 745/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 16MG TBL NOB 7
0171545 58/ 746/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 16MG TBL NOB 14
0171546 58/ 746/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 16MG TBL NOB 28
0171547 58/ 746/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 16MG TBL NOB 30
0171548 58/ 746/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 16MG TBL NOB 56
0171549 58/ 746/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 16MG TBL NOB 70
0171550 58/ 746/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 16MG TBL NOB 90
0171551 58/ 746/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 16MG TBL NOB 98
0171552 58/ 746/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 32MG TBL NOB 7
0171553 58/ 747/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 32MG TBL NOB 14
0171554 58/ 747/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 32MG TBL NOB 28
0171555 58/ 747/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 32MG TBL NOB 30
0171556 58/ 747/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 32MG TBL NOB 56
0171557 58/ 747/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R
CARZAP 32MG TBL NOB 70
0171558 58/ 747/11-C carzap.pdf carzap.pdf C09CA06 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 50 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 70 80 90 100 110 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14