Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 32MG/12,5MG TBL NOB 28
0232317 58/ 967/16-C candesarta.pdf candesarta.pdf C09DA06 R
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 32MG/12,5MG TBL NOB 30
0232318 58/ 967/16-C candesarta.pdf candesarta.pdf C09DA06 R
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 32MG/12,5MG TBL NOB 56
0232319 58/ 967/16-C candesarta.pdf candesarta.pdf C09DA06 R
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 32MG/12,5MG TBL NOB 98
0232320 58/ 967/16-C candesarta.pdf candesarta.pdf C09DA06 R
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 32MG/12,5MG TBL NOB 100
0232321 58/ 967/16-C candesarta.pdf candesarta.pdf C09DA06 R
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 32MG/12,5MG TBL NOB 300
0232322 58/ 967/16-C candesarta.pdf candesarta.pdf C09DA06 R
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 32MG/12,5MG TBL NOB 30
0232323 58/ 967/16-C candesarta.pdf candesarta.pdf C09DA06 R
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 32MG/12,5MG TBL NOB 500
0232324 58/ 967/16-C candesarta.pdf candesarta.pdf C09DA06 R
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 16MG/12,5MG TBL NOB 14
0229597 58/ 966/16-C     C09DA06 B
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 16MG/12,5MG TBL NOB 28
0229598 58/ 966/16-C     C09DA06 B
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 16MG/12,5MG TBL NOB 30
0229599 58/ 966/16-C     C09DA06 B
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 16MG/12,5MG TBL NOB 56
0229600 58/ 966/16-C     C09DA06 B
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID AUROVITAS 16MG/12,5MG TBL NOB 98
0229601 58/ 966/16-C     C09DA06 B
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SWYSSI 16MG/12,5MG TBL NOB 30
0226295 58/ 270/15-C candesarta.pdf candesarta.pdf C09DA06 R
CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SWYSSI 8MG/12,5MG TBL NOB 30
0226294 58/ 269/15-C candesarta.pdf candesarta.pdf C09DA06 R
CANDEZEK 16MG/10MG CPS DUR 100
0237431 58/ 385/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 8MG/5MG CPS DUR 14
0237432 58/ 382/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 8MG/5MG CPS DUR 28
0237433 58/ 382/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 8MG/5MG CPS DUR 30
0237434 58/ 382/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R
CANDEZEK 8MG/5MG CPS DUR 56
0237435 58/ 382/16-C candezek.pdf candezek.pdf C09DB07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 70 80 90 100 110 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14