Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 56 II
0159016 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 60 I
0159017 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 60 II
0159018 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 84 I
0159019 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 84 II
0159020 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 90 I
0159021 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 90 II
0159022 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 98 I
0159023 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/12,5MG TBL NOB 98 II
0159024 58/ 322/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/25MG TBL NOB 14 I
0159025 58/ 323/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/25MG TBL NOB 14 II
0159026 58/ 323/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/25MG TBL NOB 15 I
0159027 58/ 323/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/25MG TBL NOB 15 II
0159028 58/ 323/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/25MG TBL NOB 28 I
0159029 58/ 323/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/25MG TBL NOB 28 II
0159030 58/ 323/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/25MG TBL NOB 30 I
0159031 58/ 323/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/25MG TBL NOB 30 II
0159032 58/ 323/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/25MG TBL NOB 56 I
0159033 58/ 323/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/25MG TBL NOB 56 II
0159034 58/ 323/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R
CANCOMBINO 32MG/25MG TBL NOB 60 I
0159035 58/ 323/11-C cancombino.pdf cancombino.pdf C09DA06 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 60 70 80 90 100 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14