Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 60X1
0220369 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 90X1
0220370 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 98X1
0220371 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 100X1
0220372 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 7
0220329 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 10
0220330 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 14
0220331 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 28
0220332 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 30
0220333 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 50
0220334 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 56
0220335 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 60
0220336 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 90
0220337 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 98
0220338 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 100
0220339 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 7X1
0220340 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 10X1
0220341 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 14X1
0220342 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 28X1
0220343 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 8MG/5MG TBL NOB 30X1
0220344 58/ 951/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 60 70 80 90 100 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14