Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 100
0236815 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 7X1
0236816 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 10X1
0236817 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 14X1
0236818 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 28X1
0236819 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 30X1
0236820 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 50X1
0236821 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 56X1
0236822 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 60X1
0236823 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 90X1
0236824 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 98X1
0236825 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 98
0220360 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 100
0220361 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 7X1
0220362 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 10X1
0220363 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 14X1
0220364 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 28X1
0220365 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 30X1
0220366 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 50X1
0220367 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R
CAMDERO 16MG/5MG TBL NOB 56X1
0220368 58/ 952/16-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 60 70 80 90 100 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14