Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG TBL FLM 28
0140405 58/ 117/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG TBL FLM 30
0140406 58/ 117/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG TBL FLM 56
0140407 58/ 117/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG TBL FLM 98
0140408 58/ 117/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/12,5MG TBL FLM 280
0140409 58/ 117/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 7
0140410 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 14
0140411 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 28
0140412 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 30
0140413 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 56
0140414 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 98
0140415 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 280
0140416 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 7
0140424 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 14
0140425 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 28
0140426 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 30
0140427 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 56
0140428 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 160MG/25MG TBL FLM 98
0140429 58/ 118/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
BLESSIN PLUS H 80MG/12,5MG TBL FLM 14
0140369 58/ 116/09-C blessinplu.pdf blessinplu.pdf C09DA03 R
CAMDERO 16MG/10MG TBL NOB 98
0236814 58/ 431/18-C camdero.pdf camdero.pdf C09DB07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60 70 80 90 100 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. květen 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14