Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 98 I
0245386 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 14 II
0245387 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 28 II
0245388 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 30 II
0245389 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 90 II
0245390 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 98 II
0245391 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 14 III
0245392 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 28 III
0245393 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 30 III
0245394 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 90 III
0245395 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/160MG/25MG TBL FLM 98 III
0245396 58/ 359/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 28 I
0245397 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 30 I
0245398 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 90 I
0245399 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 98 I
0245400 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 28 II
0245401 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 30 II
0245402 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 90 II
0245403 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 98 II
0245404 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R
ASBIMA HCT 10MG/320MG/25MG TBL FLM 28 III
0245405 58/ 360/19-C asbimahct.pdf asbimahct.pdf C09DX01 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 200 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14