Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ZEOTA HCT 40MG/25MG TBL FLM 28
0182893 58/ 626/12-C zeotahct.pdf zeotahct.pdf C09DA08 R
ZEOTA HCT 40MG/25MG TBL FLM 30
0182894 58/ 626/12-C zeotahct.pdf zeotahct.pdf C09DA08 R
ZEOTA HCT 40MG/25MG TBL FLM 50
0182895 58/ 626/12-C zeotahct.pdf zeotahct.pdf C09DA08 R
ZEOTA HCT 40MG/25MG TBL FLM 56
0182896 58/ 626/12-C zeotahct.pdf zeotahct.pdf C09DA08 R
ZEOTA HCT 40MG/25MG TBL FLM 84
0182897 58/ 626/12-C zeotahct.pdf zeotahct.pdf C09DA08 R
ZEOTA HCT 40MG/25MG TBL FLM 90
0182898 58/ 626/12-C zeotahct.pdf zeotahct.pdf C09DA08 R
ZEOTA HCT 40MG/25MG TBL FLM 98
0182899 58/ 626/12-C zeotahct.pdf zeotahct.pdf C09DA08 R
ZEOTA HCT 40MG/25MG TBL FLM 100
0182900 58/ 626/12-C zeotahct.pdf zeotahct.pdf C09DA08 R
ZEOTA HCT 20MG/12,5MG TBL FLM 28
0182863 58/ 623/12-C zeotahct.pdf zeotahct.pdf C09DA08 R

‹‹ ‹ 100 200 280 290 300 310 320 321 322 323 324 325 326

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14