Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6513
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 80MG/12,5MG TBL FLM 60
0161850 58/ 123/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 80MG/12,5MG TBL FLM 84
0161851 58/ 123/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 80MG/12,5MG TBL FLM 90
0161852 58/ 123/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 80MG/12,5MG TBL FLM 98
0161853 58/ 123/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 80MG/12,5MG TBL FLM 280
0161854 58/ 123/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 80MG/12,5MG TBL FLM 56X1
0161855 58/ 123/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 80MG/12,5MG TBL FLM 98X1
0161856 58/ 123/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 80MG/12,5MG TBL FLM 280X1
0161857 58/ 123/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 14
0161858 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 28
0161859 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 30
0161860 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 56
0161861 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 60
0161862 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 84
0161863 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 90
0161864 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 98
0161865 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 280
0161866 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 56X1
0161867 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 98X1
0161868 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID KRKA 160MG/12,5MG TBL FLM 280X1
0161869 58/ 124/11-C valsartanh.pdf valsartanh.pdf C09DA03 R

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 310 320 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. duben 2021 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09