Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6509
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RAMIZEK 5MG/5MG CPS DUR 100
0242125 58/ 378/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 30
0242126 58/ 379/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 28
0242127 58/ 379/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 56
0242128 58/ 379/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 90
0242129 58/ 379/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 32
0242130 58/ 379/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 60
0242131 58/ 379/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 91
0242132 58/ 379/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 96
0242133 58/ 379/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 98
0242134 58/ 379/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 10MG/5MG CPS DUR 100
0242135 58/ 379/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 28
0242136 58/ 380/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 30
0242137 58/ 380/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 56
0242138 58/ 380/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 90
0242139 58/ 380/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 32
0242140 58/ 380/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 60
0242141 58/ 380/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 91
0242142 58/ 380/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 96
0242143 58/ 380/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R
RAMIZEK 5MG/10MG CPS DUR 98
0242144 58/ 380/14-C ramizek.pdf ramizek.pdf C09BB07 R

‹‹ ‹ 100 150 160 170 180 190 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 210 220 230 240 250 300 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. květen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. květen 2021 v 01:14