Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 61
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 98
0231562 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 7
0231563 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 10
0231564 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 28
0231565 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 30
0231566 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 56
0231567 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 60
0231568 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 84
0231569 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 90
0231570 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 10MG/5MG TBL NOB 100
0231571 41/ 264/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 50
0231572 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 98
0231573 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 7
0231574 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 10
0231575 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 28
0231576 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 30
0231577 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 56
0231578 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 60
0231579 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 84
0231580 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R
SOBYCOR COMBI 5MG/10MG TBL NOB 90
0231581 41/ 263/16-C sobycorcom.pdf sobycorcom.pdf C07FB07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11