Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
RAPIBLOC 300MG INF PLV SOL 1 II
0249308 58/ 487/14-C rapibloc.pdf rapibloc.pdf C07AB14 R
RAPIBLOC 20MG/2ML INJ CNC SOL 5X2ML
0225975 58/ 486/14-C rapibloc.pdf rapibloc.pdf C07AB14 R
RAPIBLOC 300MG INF PLV SOL 1 I
0225976 58/ 487/14-C rapibloc.pdf rapibloc.pdf C07AB14 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 15. červen 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červen 2021 v 01:10