Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 398
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BISO 2,5MG TBL NOB 30
0212652 41/ 471/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 10MG TBL NOB 500
0212663 41/ 473/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 10MG TBL NOB 100
0212662 41/ 473/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 10MG TBL NOB 60
0212661 41/ 473/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 10MG TBL NOB 30
0212660 41/ 473/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 5MG TBL NOB 500
0212659 41/ 472/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 5MG TBL NOB 100
0212658 41/ 472/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 5MG TBL NOB 60
0212657 41/ 472/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 5MG TBL NOB 30
0212656 41/ 472/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 2,5MG TBL NOB 500
0212655 41/ 471/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 2,5MG TBL NOB 100
0212654 41/ 471/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISO 2,5MG TBL NOB 60
0212653 41/ 471/14-C biso.pdf biso.pdf C07AB07 R
BISOCARD 10MG TBL FLM 30
0252421 77/ 302/02-C bisocard.pdf bisocard.pdf C07AB07 R
BISOCARD 10MG TBL FLM 30
0201696 77/ 302/02-C     C07AB07 B
BISOCARD 5MG TBL FLM 30
0252419 77/ 300/02-C bisocard.pdf bisocard.pdf C07AB07 R
BISOCARD 5MG TBL FLM 60
0252420 77/ 300/02-C bisocard.pdf bisocard.pdf C07AB07 R
BISOCARD 10MG TBL FLM 60
0201697 77/ 302/02-C     C07AB07 B
BISOCARD 10MG TBL FLM 60
0252422 77/ 302/02-C bisocard.pdf bisocard.pdf C07AB07 R
BISOCARD 5MG TBL FLM 60
0201695 77/ 300/02-C     C07AB07 B
BISOCARD 5MG TBL FLM 30
0201694 77/ 300/02-C     C07AB07 B

1 2 3 4 5 6 10 20 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11