ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 30
0243563 58/ 963/16-C acebutolol.pdf acebutolol.pdf C07AB04 R
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 28
0243562 58/ 963/16-C acebutolol.pdf acebutolol.pdf C07AB04 R
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 100
0243565 58/ 963/16-C acebutolol.pdf acebutolol.pdf C07AB04 R
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 90
0243564 58/ 963/16-C acebutolol.pdf acebutolol.pdf C07AB04 R
ACECOR 400MG TBL FLM 30
0075939 58/ 051/96-B/C acecor.pdf acecor.pdf C07AB04 R
SECTRAL 400MG TBL FLM 30
0253336 58/ 671/92-C sectral.pdf sectral.pdf C07AB04 R
SECTRAL 400MG TBL FLM 30
0080058 58/ 671/92-C     C07AB04 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. červenec 2022 v 01:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2022 v 01:09