Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 11
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 90
0243564 58/ 963/16-C acebutolol.pdf acebutolol.pdf C07AB04 R
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 30
0243563 58/ 963/16-C acebutolol.pdf acebutolol.pdf C07AB04 R
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 28
0243562 58/ 963/16-C acebutolol.pdf acebutolol.pdf C07AB04 R
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 100
0220435 58/ 963/16-C     C07AB04 B
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 100
0243565 58/ 963/16-C acebutolol.pdf acebutolol.pdf C07AB04 R
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 30
0220433 58/ 963/16-C     C07AB04 B
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 28
0220432 58/ 963/16-C     C07AB04 B
ACEBUTOLOL AUROVITAS 400MG TBL FLM 90
0220434 58/ 963/16-C     C07AB04 B
ACECOR 400MG TBL FLM 30
0075939 58/ 051/96-B/C acecor.pdf acecor.pdf C07AB04 R
SECTRAL 400MG TBL FLM 30
0253336 58/ 671/92-C sectral.pdf sectral.pdf C07AB04 R
SECTRAL 400MG TBL FLM 30
0080058 58/ 671/92-C     C07AB04 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09