Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 978
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 100
0195992 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 90
0195991 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 84
0195990 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 60
0195989 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 56
0195988 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 50
0195987 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 30
0195986 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 28
0195985 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 20
0195984 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 2,5MG TBL FLM 10
0195983 77/ 017/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 100
0196012 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 90
0196011 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 84
0196010 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 60
0196009 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 56
0196008 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 50
0196007 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 30
0196006 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 28
0196005 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 20
0196004 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R
SOBYCOR 10MG TBL FLM 10
0196003 77/ 019/14-C sobycor.pdf sobycor.pdf C07AB07 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 2. březen 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 27. únor 2021 v 00:09