Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 5
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CONTRACTUBEX GEL 50G
0070446 46/ 753/97-C contractub.pdf contractub.pdf C05BA53 R
CONTRACTUBEX GEL 100G
0044981 46/ 753/97-C contractub.pdf contractub.pdf C05BA53 R
CONTRACTUBEX GEL 20G
0044980 46/ 753/97-C contractub.pdf contractub.pdf C05BA53 R
SENSICUTAN 200IU/G+3MG/G CRM 80G
0055477 46/ 297/99-C sensicutan.pdf sensicutan.pdf C05BA53 R
SENSICUTAN 200IU/G+3MG/G CRM 30G
0055476 46/ 297/99-C sensicutan.pdf sensicutan.pdf C05BA53 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11