Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 6
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
LIOTON 1000IU/G GEL 30G
0011265 46/ 081/98-C lioton.pdf lioton.pdf C05BA03 R
LIOTON 1000IU/G GEL 50G
0083106 46/ 081/98-C lioton.pdf lioton.pdf C05BA03 R
LIOTON 1000IU/G GEL 100G
0017165 46/ 081/98-C lioton.pdf lioton.pdf C05BA03 R
VIATROMB FORTE SPRAY GEL 2400IU/G GEL 25G
0119938 85/ 238/00-C viatrombfo.pdf viatrombfo.pdf C05BA03 R
VIATROMB FORTE SPRAY GEL 2400IU/G GEL 11,5G
0187764 85/ 238/00-C viatrombfo.pdf viatrombfo.pdf C05BA03 R
VIATROMB FORTE SPRAY GEL 2400IU/G GEL 20G
0119937 85/ 238/00-C viatrombfo.pdf viatrombfo.pdf C05BA03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 19. leden 2021 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2021 v 00:09