Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 9
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
HEPAROID LÉČIVA 2MG/G CRM 30G
0003575 46/ 252/69-C heparoidle.pdf heparoidle.pdf C05BA01 R
HIRUDOID 300MG/100G GEL 40G
0100304 85/ 550/92-S/C hirudoid.pdf hirudoid.pdf C05BA01 R
HIRUDOID 300MG/100G GEL 100G
0100305 85/ 550/92-S/C hirudoid.pdf hirudoid.pdf C05BA01 R
HIRUDOID 300MG/100G CRM 40G
0100308 85/ 552/92-S/C hirudoid.pdf hirudoid.pdf C05BA01 R
HIRUDOID 300MG/100G CRM 100G
0100309 85/ 552/92-S/C hirudoid.pdf hirudoid.pdf C05BA01 R
HIRUDOID FORTE 445MG/100G CRM 100G
0100310 85/ 553/92-S/C hirudoidfo.pdf hirudoidfo.pdf C05BA01 R
HIRUDOID FORTE 445MG/100G CRM 40G
0100311 85/ 553/92-S/C hirudoidfo.pdf hirudoidfo.pdf C05BA01 R
HIRUDOID FORTE 445MG/100G GEL 100G
0100307 85/ 551/92-S/C hirudoidfo.pdf hirudoidfo.pdf C05BA01 R
HIRUDOID FORTE 445MG/100G GEL 40G
0100306 85/ 551/92-S/C hirudoidfo.pdf hirudoidfo.pdf C05BA01 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. prosinec 2021 v 00:09