Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 4
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GUTRON 2,5MG TBL NOB 50
0006093 78/ 826/92-A/C gutron.pdf gutron.pdf C01CA17 R
GUTRON 5MG TBL NOB 20
0006094 78/ 826/92-B/C gutron.pdf gutron.pdf C01CA17 R
GUTRON 5MG TBL NOB 50
0006092 78/ 826/92-B/C gutron.pdf gutron.pdf C01CA17 R
GUTRON 2,5MG TBL NOB 20
0006091 78/ 826/92-A/C gutron.pdf gutron.pdf C01CA17 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 13. duben 2021 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 8. duben 2021 v 01:09