Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13054
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 50 I
0235617 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 56 I
0235618 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 56 II
0235619 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 56 I
0235620 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 60 I
0235621 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 60 II
0235622 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 60 I
0235623 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 84 I
0235624 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 84 II
0235625 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 84 I
0235626 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 90 I
0235627 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 90 II
0235628 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 98 I
0235629 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 90 I
0235630 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 98 II
0235631 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 98 I
0235632 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 100 I
0235633 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 100 II
0235634 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 100 I
0235635 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R
SIMVASTATIN MYLAN 20MG TBL FLM 250 I
0235636 31/ 472/06-C simvastati.pdf simvastati.pdf C10AA01 R

‹‹ ‹ 100 200 300 400 450 460 470 480 490 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 510 520 530 540 550 600 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11