Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 10 I
0151614 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 14 I
0151615 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 28 I
0151616 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 30 I
0151617 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 50 I
0151618 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 50X1 I
0151619 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 56 I
0151620 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 60 I
0151621 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 84 I
0151622 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 90 I
0151623 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 98 I
0151624 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SANGONA COMBI 50MG/12,5MG TBL FLM 100 I
0151625 58/ 207/09-C sangonacom.pdf sangonacom.pdf C09DA01 R
SARTEN 40MG TBL FLM 84
0101138 58/ 076/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 40MG TBL FLM 90
0101139 58/ 076/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 40MG TBL FLM 28
0018136 58/ 076/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 40MG TBL FLM 56
0018137 58/ 076/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 40MG TBL FLM 98
0018138 58/ 076/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 40MG TBL FLM 10X28
0018139 58/ 076/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 40MG TBL FLM 10X1
0018140 58/ 076/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R
SARTEN 40MG TBL FLM 50X1
0018141 58/ 076/05-C sarten.pdf sarten.pdf C09CA08 R

‹‹ ‹ 100 200 300 400 450 460 470 480 490 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 510 520 530 540 550 600 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09