Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLORATIO 10MG TBL NOB 90
0142123 83/ 137/07-C amloratio.pdf amloratio.pdf C08CA01 R
AMLORATIO 10MG TBL NOB 98
0142124 83/ 137/07-C amloratio.pdf amloratio.pdf C08CA01 R
AMLORATIO 10MG TBL NOB 100
0142125 83/ 137/07-C amloratio.pdf amloratio.pdf C08CA01 R
AMLORATIO 10MG TBL NOB 100X1
0142126 83/ 137/07-C amloratio.pdf amloratio.pdf C08CA01 R
AMLORATIO 10MG TBL NOB 200
0142127 83/ 137/07-C amloratio.pdf amloratio.pdf C08CA01 R
AMLORATIO 10MG TBL NOB 250
0142128 83/ 137/07-C amloratio.pdf amloratio.pdf C08CA01 R
AMLORATIO 10MG TBL NOB 100
0142129 83/ 137/07-C amloratio.pdf amloratio.pdf C08CA01 R
AMLORATIO 5MG TBL NOB 14
0142092 83/ 136/07-C amloratio.pdf amloratio.pdf C08CA01 R
AMLOZEK 5MG TBL NOB 20
0242110 83/ 138/03-C amlozek.pdf amlozek.pdf C08CA01 R
AMLOZEK 5MG TBL NOB 30
0242111 83/ 138/03-C amlozek.pdf amlozek.pdf C08CA01 R
AMLOZEK 5MG TBL NOB 90
0242112 83/ 138/03-C amlozek.pdf amlozek.pdf C08CA01 R
AMLOZEK 10MG TBL NOB 20
0242113 83/ 139/03-C amlozek.pdf amlozek.pdf C08CA01 R
AMLOZEK 10MG TBL NOB 30
0242114 83/ 139/03-C amlozek.pdf amlozek.pdf C08CA01 R
AMLOZEK 10MG TBL NOB 90
0150797 83/ 139/03-C     C08CA01 B
AMLOZEK 5MG TBL NOB 20
0058873 83/ 138/03-C     C08CA01 B
AMLOZEK 5MG TBL NOB 30
0058874 83/ 138/03-C     C08CA01 B
AMLOZEK 10MG TBL NOB 20
0058875 83/ 139/03-C     C08CA01 B
AMLOZEK 10MG TBL NOB 30
0058876 83/ 139/03-C     C08CA01 B
AMLOZEK 5MG TBL NOB 90
0150796 83/ 138/03-C     C08CA01 B
AMLOZEK 10MG TBL NOB 90
0242115 83/ 139/03-C amlozek.pdf amlozek.pdf C08CA01 R

‹‹ ‹ 10 20 30 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09