Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACTELSAR HCT 80MG/25MG TBL NOB 30 I
0207073 EU/1/13/817/046 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 14 I
0207070 EU/1/13/817/043 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 30 I
0207071 EU/1/13/817/044 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/25MG TBL NOB 14 I
0207072 EU/1/13/817/045 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 28 I
0193905 EU/1/13/817/001 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 56 I
0193906 EU/1/13/817/002 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 84 I
0193907 EU/1/13/817/003 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 90 I
0193908 EU/1/13/817/004 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 98 I
0193909 EU/1/13/817/005 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 28 II
0193910 EU/1/13/817/006 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 56 II
0193911 EU/1/13/817/007 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 84 II
0193912 EU/1/13/817/008 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 90 II
0193913 EU/1/13/817/009 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 98 II
0193914 EU/1/13/817/010 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 30
0193915 EU/1/13/817/011 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 90
0193916 EU/1/13/817/012 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 40MG/12,5MG TBL NOB 250
0193917 EU/1/13/817/013 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 14 I
0193918 EU/1/13/817/014 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 28 I
0193919 EU/1/13/817/015 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R
ACTELSAR HCT 80MG/12,5MG TBL NOB 56 I
0193920 EU/1/13/817/016 actelsarhc.pdf actelsarhc.pdf C09DA07 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 100 200 300 400 500 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09