Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 14 KAL
0218111 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 20
0218112 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 28 KAL
0218113 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 30
0218114 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 50X1
0218115 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 90
0218116 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 98 KAL
0218117 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 100
0218118 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 100 II
0218119 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 10 MG 10MG TBL PRO 500 II
0218120 83/ 115/92-C/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 14 KAL
0218121 83/ 115/92-B/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 20
0218122 83/ 115/92-B/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 28 KAL
0218123 83/ 115/92-B/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 30
0218124 83/ 115/92-B/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 50X1
0218125 83/ 115/92-B/C     C08CA02 B
PLENDIL ER 5 MG 5MG TBL PRO 90
0218126 83/ 115/92-B/C     C08CA02 B
PRALUENT 75MG INJ SOL 1X1ML II
0249863 EU/1/15/1031/013 praluent.pdf praluent.pdf C10AX14 R
PRALUENT 75MG INJ SOL 2X1ML II
0249864 EU/1/15/1031/014 praluent.pdf praluent.pdf C10AX14 R
PRALUENT 75MG INJ SOL 6X1ML II
0249865 EU/1/15/1031/015 praluent.pdf praluent.pdf C10AX14 R
PRALUENT 150MG INJ SOL 1X1ML II
0249866 EU/1/15/1031/016 praluent.pdf praluent.pdf C10AX14 R

‹‹ ‹ 100 200 300 350 360 370 380 390 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 410 420 430 440 450 500 600 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09