Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE POLFA 10MG/320MG/25MG TBL FLM 98
0226965 58/ 447/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE POLFA 5MG/160MG/12,5MG TBL FLM 30
0226944 58/ 444/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 5MG/160MG/25MG TBL FLM 84 KAL
0242625 58/ 606/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 5MG/160MG/25MG TBL FLM 98 KAL
0242626 58/ 606/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 5MG/160MG/25MG TBL FLM 7X1 KAL
0242627 58/ 606/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 5MG/160MG/25MG TBL FLM 14X1 KAL
0242628 58/ 606/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 5MG/160MG/25MG TBL FLM 28X1 KAL
0242629 58/ 606/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 5MG/160MG/25MG TBL FLM 56X1 KAL
0242630 58/ 606/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 5MG/160MG/25MG TBL FLM 84X1 KAL
0242631 58/ 606/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 5MG/160MG/25MG TBL FLM 98X1 KAL
0242632 58/ 606/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 10MG/160MG/25MG TBL FLM 7 KAL
0242633 58/ 607/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 10MG/160MG/25MG TBL FLM 14 KAL
0242634 58/ 607/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 10MG/160MG/25MG TBL FLM 28 KAL
0242635 58/ 607/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 10MG/160MG/25MG TBL FLM 56 KAL
0242636 58/ 607/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 10MG/160MG/25MG TBL FLM 84 KAL
0242637 58/ 607/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 10MG/160MG/25MG TBL FLM 98 KAL
0242638 58/ 607/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 10MG/160MG/25MG TBL FLM 7X1 KAL
0242639 58/ 607/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 10MG/160MG/25MG TBL FLM 14X1 KAL
0242640 58/ 607/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 10MG/160MG/25MG TBL FLM 28X1 KAL
0242641 58/ 607/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TAD 10MG/160MG/25MG TBL FLM 56X1 KAL
0242642 58/ 607/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R

‹‹ ‹ 10 20 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 60 70 80 90 200 300 400 500 600 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09