Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
KARVEZIDE 150MG/12,5MG TBL FLM 56X1
0028124 EU/1/98/085/014 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 150MG/12,5MG TBL FLM 98
0028125 EU/1/98/085/015 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 150MG/12,5MG TBL FLM 30
0029451 EU/1/98/085/029 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 300MG/12,5MG TBL FLM 30
0029452 EU/1/98/085/030 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 300MG/25MG TBL FLM 30
0029453 EU/1/98/085/031 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 150MG/12,5MG TBL FLM 90
0029454 EU/1/98/085/032 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 300MG/12,5MG TBL FLM 90
0029455 EU/1/98/085/033 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 300MG/25MG TBL FLM 90
0029456 EU/1/98/085/034 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 300MG/25MG TBL FLM 14
0027826 EU/1/98/085/023 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 300MG/25MG TBL FLM 28
0027827 EU/1/98/085/024 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 300MG/25MG TBL FLM 56
0027828 EU/1/98/085/025 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 300MG/25MG TBL FLM 84
0027829 EU/1/98/085/026 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 300MG/25MG TBL FLM 98
0027830 EU/1/98/085/027 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 300MG/25MG TBL FLM 56X1
0027831 EU/1/98/085/028 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 150MG/12,5MG TBL FLM 84
0027832 EU/1/98/085/021 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KARVEZIDE 300MG/12,5MG TBL FLM 84
0027833 EU/1/98/085/022 karvezide.pdf karvezide.pdf C09DA04 R
KEFLAVO 500MG TBL FLM 120
0228529 85/ 107/18-C     C05CA53 B
KEFLAVO 500MG TBL FLM 100
0259346 85/ 107/18-C     C05CA53 R
KEFLAVO 500MG TBL FLM 60
0228527 85/ 107/18-C     C05CA53 B
KEFLAVO 500MG TBL FLM 50
0228526 85/ 107/18-C     C05CA53 B

‹‹ ‹ 100 200 250 260 270 280 290 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 310 320 330 340 350 400 500 600 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09