Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13054
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLODIPINE MEDREG 5MG TBL NOB 28
0251113 83/ 255/20-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C08CA01 R
AMLODIPINE MEDREG 5MG TBL NOB 20
0251112 83/ 255/20-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C08CA01 R
AMLODIPINE MEDREG 5MG TBL NOB 10
0251111 83/ 255/20-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C08CA01 R
AMLODIPINE MEDREG 10MG TBL NOB 100
0251128 83/ 256/20-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C08CA01 R
AMLODIPINE/ATORVASTATIN POLPHARMA 5MG/10MG TBL FLM 30
0196700 83/ 264/14-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C10BX03 R
AMLODIPINE/ATORVASTATIN POLPHARMA 10MG/10MG TBL FLM 30
0196701 83/ 265/14-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C10BX03 R
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 100X1
0226861 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 10
0226862 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 14
0226863 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 28
0226864 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 30
0226865 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 56
0226866 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 60
0226867 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 84
0226868 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 90
0226869 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 100
0226870 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 10X1
0226871 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 14X1
0226872 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 28X1
0226873 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 30X1
0226874 58/ 424/17-C     C09DB01 B

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 25. leden 2022 v 00:10
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2022 v 00:11