Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 13160
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 90X1
0226878 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 84X1
0226877 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 60X1
0226876 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 56X1
0226875 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 30X1
0226874 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 28X1
0226873 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 14X1
0226872 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 10X1
0226871 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 100
0226870 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 90
0226869 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 84
0226868 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 10MG/320MG TBL FLM 60
0226867 58/ 424/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 60X1
0226858 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN HCS 5MG/320MG TBL FLM 84X1
0226859 58/ 423/17-C     C09DB01 B
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 56
0227650 58/ 595/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 60
0227651 58/ 595/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 84
0227652 58/ 595/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 90
0227653 58/ 595/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 98
0227654 58/ 595/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R
AMLODIPINE/VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 10MG/160MG/12,5MG TBL FLM 100
0227655 58/ 595/17-C amlodipine.pdf amlodipine.pdf C09DX01 R

‹‹ ‹ 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 40 50 60 70 80 100 200 300 400 500 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 27. červenec 2021 v 01:11
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. červenec 2021 v 01:09